W okresie działalności firma wykonała z pełnym powodzeniem wiele odpowiedzialnych prac. Wszystkie prace były odbierane przez inspektorów nadzoru i otrzymywały pozytywną ocenę w protokole odbioru.
Jakość zrealizowanych przedsięwzięć została potwierdzona referencjami inwestorów. 
 
   

Created & hosted by IG-TECH