Zakład  Remontowo-Budowlany działa na rynku od 1995 roku.
Głównym atutem firmy są zasoby ludzkie i materialne.
Doskonale wyszkolona załoga, specjalistyczny sprzęt pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów. Prawidłowy nadzór sprawowany przez właściciela firmy w trakcie wykonywania prac zapewnia terminowe i solidne wywiązywanie się z umów.
 
   

Created & hosted by IG-TECH